Technologie en innovatie

Download volledig Jaarverslag icon download Contacteer ons

Technologie en innovatie

Onze onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn gericht op het creëren van waarde voor onze klanten, wat het langetermijnsucces van onze business en al onze stakeholders ten goede komt. We werken wereldwijd samen met onze klanten en leveranciers om zowel bestaande als toekomstige technologieën te ontwerpen, te implementeren, te verbeteren en te beschermen. We luisteren naar onze klanten zodat we hun behoeften op het vlak van innovatie en verwerking begrijpen. Weten hoe onze producten functioneren in hun productieprocessen en eindproducten is essentieel om waardecreërende oplossingen te ontwikkelen.

We bieden meer dan producten; we ontwikkelen oplossingen

Als onderdeel van onze strategie voor duurzame waardecreatie en als richtinggevende innovator in onze industrie verhogen we onze ambities in het aansturen van nieuwe ontwikkelingen en aangrenzende technologieën die onze klanten ten goede zullen komen.

Innovatie in de praktijk: het voortdurend herontwikkelen van onze kerncompetenties

Staaldraadtransformatie- en unieke deklaagtechnologieën vormen onze kerncompetenties. Om ons technologisch leiderschap hierin verder te versterken, investeert Bekaert intensief in onderzoek en ontwikkeling en beschouwen wij innovatie als een constante drijfveer in al onze activiteiten en processen.

Het Research and Innovation-departement is het expertisecentrum voor Bekaerts technologische kerndomeinen: fysische metallurgie, vermoeiing en mechanische performantie, corrosie en metaaldeklagen, en organische deklagen. Daarnaast concentreert het zich ook op datamodellering en sensortechnologieën in nauwe samenwerking met de engineering- en IT-departementen.

Co-creatie en open innovatie

Bekaert zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking met strategische klanten, leveranciers en academische onderzoeksinstituten en universiteiten. We overwegen ook investeringen in start-upbedrijven en durfkapitaalfondsen die nieuwe aantrekkelijke businessmodellen grenzend aan Bekaerts huidige speelveld kunnen creëren. Lees meer over onze samenwerkingen in de segmentrapporten en in het 2020 Duurzaamheidsrapport.

Intellectuele eigendommen

De afdeling Intellectuele Eigendommen (IE) van Bekaert zorgt voor de patenten, ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen en handelsgeheimen van de hele Bekaert Group, met inbegrip van de joint ventures in Brazilië. Het adviseert ook over IE-clausules in verschillende overeenkomsten zoals gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten en -licenties. Aan het einde van 2020 had de Bekaert Groep een portfolio van meer dan 1 800 octrooien en octrooiaanvragen, waaronder 28 eerste patentaanvragen in 2020, en meer dan 1 700 handelsmerkregistraties.

Engineering

Bekaerts eigen engineeringafdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie en standaardisering van onze productieprocessen en -machines. Nieuwe machines combineren altijd innovatieve oplossingen voor prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit, kostenefficiëntie, energieverbruik, machineveiligheid, ergonomie en de impact op het milieu. Momenteel implementeren we een nieuw en duurzaam werkingsmodel dat toelaat ons te concentreren op de ontwikkeling van innovatieve uitrusting voor nieuwe producten, nieuwe processen en uitgebreide digitale tools en functionaliteiten.