Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Waardecreatiemodel

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de Bekaert-strategie. We engageren ons tot het creëren van waarde voor al onze stakeholders door het opleveren ten aanzien van zowel onze financiële als niet-financiële doelstellingen. In dit verslag beschrijven we hoe we de middelen die we investeren (‘inputs’) omzetten in duurzame waarde (‘outputs & impact’) voor onze aandeelhouders, klanten, medewerkers, gemeenschappen, en andere stakeholders.

Value creation model 

Bekijk grotere versie in nieuwe tab

1 Gebaseerd op het framework Guidelines of Value Reporting Foundation (International Reporting Council (IIRC) & Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
2 JV’s inbegrepen
3 23 568 in geconsolideerde vestigingen + 3 613 in joint ventures = 27 181 gezamenlijk
4 Incidentengraad (TRIR) en frequentiegraad (LTFIR) 2021 versus 2020

Financiële performantie Waardeketen Planeet Kennis Mensen Strategie Hoogtepunten van 2021

De middelen die we investeren

Sterke cashgeneratie in de voorbije jaren heeft ons in staat gesteld geldmiddelen vrij te maken voor waardecreërende investeringen. In 2021 investeerden we € 153 miljoen in materiële vaste activa en € 67 miljoen in research & innovation-activiteiten (R&I) (voor aftrek van subsidies en belastingtoelagen). 

We kochten materialen en diensten van 16 000 leveranciers wereldwijd en stellen meer dan 27 000 mensen te werk in 45 landen ter wereld, waaronder productiesites in 25 landen en bijkomende verkoop- en distributiefaciliteiten in nog eens 20 landen. 

We investeerden in de ontwikkeling van duurzame oplossingen en digitale productiesystemen en verhoogden onze duurzaamheidsambities en -doelstellingen in lijn met de transitie naar een lageuitstootmaatschappij. We bleven investeren in gezondheid & veiligheid, opleiding, en digitale vaardigheden om data-inzichten en klantendiensten verder te verbeteren.

De waarde die we creëren

2021 was een recordjaar qua omzet en perioderesultaat per aandeel (EPS). Onderliggende EBIT steeg met +89% tot € 515 miljoen bij een marge van 10,6%. De sterke resultaten en het recordnettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert leidde tot het voorstel van de Raad van Bestuur om een dividend van € 1,50 per aandeel uit te keren. 

We leveren aan 13 500 klanten in 130 landen ter wereld. Onze investeringen in onderzoek en innovatie leverden 25 eerste patentaanvragen op in 2021, wat resulteerde in een portfolio van meer dan 1 900 patenten en patentrechten. 21 partnerschappen met academische en research instituten helpen onze innovatie-inspanningen te versnellen en meer dan 85% van Bekaerts wereldwijde portfolio van research en innovatieprojecten richt zich op duidelijke voordelen op het vlak van duurzaamheid. 

Inspanningen om onze CO₂-afdruk te verminderen zijn gaande en 100% van het staalafval keert terug naar de staalfabrieken voor recyclage. We betaalden € 133 miljoen aan inkomstenbelastingen in de landen waar we actief zijn. Aanhoudende prioriteitsacties in gezondheid en veiligheid leidden voor het vierde jaar op rij tot een vermindering van de veiligheidsincidentcijfers. Onze focus op diversiteit & inclusie, training & development, en andere initiatieven om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren, dragen bij aan de onverzettelijkheid en sterke oplevering en inzet van onze teams wereldwijd.

In het volgende hoofdstuk ‘Onze strategie’ beschrijven we hoe we de middelen die we gebruiken omzetten in waarde.

¹ Gebaseerd op het framework Guidelines of Value Reporting Foundation (International Reporting Council (IIRC) & Sustainability Accounting Standards Board (SASB)