Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Onze stakeholders

Bekaert is een beursgenoteerde onderneming (Euronext BEKB) met een multinationale business scope en footprint. Daardoor treden we in interactie en werken we samen met vele stakeholders wereldwijd.

Bekaerts strategie is gericht op het creëren van duurzame waarde voor alle stakeholders:

GRI 102-40, GRI 102-42

We engageren ons tot hoge performantie

Hoge performantie laat ons toe aandeelhouderswaarde uit te keren aan de investeerders die ons toelaten onze business te ontwikkelen en te laten groeien. Het verhoogt ook ons vermogen om economische waarde te creëren voor de gemeenschappen waar we actief zijn en voor de bredere maatschappij.

We dragen bij aan het succes van onze klanten

Onze innovatieve product- en dienstenoplossingen maken ons de voorkeurpartner van klanten overal ter wereld. We creëren klantwaarde door middel van innovatie, consistente kwaliteit, digitale diensten en duurzame oplossingen. Onze globale footprint helpt klantgerichtheid uit te bouwen en verkort de toeleverketen, ongeacht waar onze klanten gevestigd zijn. 

We zijn echt better together

De ware sterkte van Bekaert ligt in de passie die iedere medewerker heeft om tot het uiterste te gaan voor onze klanten en uitmuntendheid te tonen in alles wat ze doen binnen de dochterondernemingen en joint ventures van de Groep. Onze waarden zijn ingekapseld in onze cultuur en verbinden ons als één Bekaert-team.

We geven om de wereld rond ons

Onze verantwoordelijkheid strekt zich tot buiten onze eigen organisatie, met een duidelijk engagement naar milieu en maatschappij. We ontwikkelen oplossingen die bijdragen aan een schoner milieu en verhogen onze inspanningen om een oprecht duurzame business te worden. We ondersteunen initiatieven die sociale omstandigheden in de gemeenschappen waar we actief zijn helpen ondersteunen en verbeteren.

Onze aandeelhouders en investeerders

Bekaert streeft ernaar tijdige en nauwkeurige informatie te verstrekken aan alle stakeholders in de beleggingsgemeenschap over de strategie, performantie en vooruitzichten van de onderneming.

De Voorzitter, leden van het Executive Management en Bekaerts Investor Relations-team hebben de nieuwe Bekaert-strategie gecommuniceerd tijdens de Capital Markets Day in mei 2021.

We bezorgen informatie over de vooruitgang die we maken tijdens alle ontmoetingen met beleggers. De vergaderingen in 2021 waren virtuele roadshows en conferenties, webcasts, en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bekaerts toelichtingen, inclusief dit Jaarverslag, omvatten zowel financiële als niet-financiële prestaties, evenals markt- en strategische updates.

6 banken-beursvennootschappen volgen Bekaert en publiceren analistenrapporten.

Onze klanten en leveranciers

Bekaert heeft een uitgebreid, internationaal klantenbestand in mature en groeimarkten. We bedienen zowel globale als lokale klanten met een rijke portfolio aan producten en diensten. Onze investeringen in onderzoek & innovatie en in digitale en duurzame oplossingen bieden geavanceerde technologieën die onze klanten in staat stellen de meest veeleisende verwachtingen en ambities na te komen.

Bekaerts wereldwijde aanwezigheid en diepgaande kennis van lokale noden, heeft van ons een vertrouwde partner gemaakt in alle omstandigheden, met een hoge graad van weerbaarheid tegen onderbrekingen in de toeleveringsketen. 

Als de grootste aankoper van walsdraad ter wereld kan Bekaert de toegang tot grondstoffen garanderen en zo ook leverzekerheid bieden aan zijn klanten. Onze leverancierscampagnes helpen ons ook om duurzaamheid doorheen de toeleveringsketen aan te sturen.

Onze medewerkers en businesspartners

Meer dan 27 000 Bekaert-medewerkers werken samen als één team om kwaliteitsproducten en -diensten af te leveren en de performantie in veiligheid, digitale toepassingen, duurzaamheid en innovatie te verbeteren.

Of ze tewerkgesteld zijn in dochterondernemingen met meerderheids- of volle eigendom, of in de joint ventures, iedereen bij Bekaert werkt samen – better together - om een fijne werkplek te creëren met hoge ethische, veiligheids- en performantiestandaarden.

We bundelen de krachten met industriële en academische partners om ons technologisch leiderschap te versterken en onderzoeken proactief innovaties die de grenzen van ons huidige speelveld verleggen.

Als onderneming en als individuen willen we integer handelen en verbinden we ons tot de hoogste standaarden van zakelijke ethiek. We promoten gelijke kansen, koesteren diversiteit en inclusie, en creëren een zorgende en veilige werkomgeving doorheen onze organisatie.

Onze gemeenschappen en de bredere maatschappij

We streven ernaar een maatschappelijk betrokken onderneming te zijn. We vervullen onze verplichtingen binnen iedere gemeenschap waarin we actief zijn en promoten en passen verantwoordelijke en duurzame businesspraktijken toe.

We steunen geen politieke organen en nemen een neutrale positie in ten aanzien van politieke kwesties. Verbonden door onze overtuiging ‘veiligheid voor iedereen’ veroordelen we echter elke daad van geweld en agressie tegen mensen.  

We engageren ons om de milieu-impact van onze activiteiten te minimaliseren. We voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen.
Bekaert betaalde € 133 miljoen inkomstenbelasting op de resultaten van 2021.

We ijveren voor en ondersteunen initiatieven die de sociale omstandigheden helpen verbeteren in de gemeenschappen waar we actief zijn. We steunen lokale gemeenschapsprojecten die een positief verschil maken in de levens van mensen, vandaag en in de toekomst.