Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer,

2020 zal niet snel vergeten worden. De omvang van de uitdagingen en veranderingen die de Covid-19-pandemie met zich heeft meegebracht was vooraf onmogelijk in te schatten. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag eist de pandemie nog altijd een grote tol op economieën en mensenlevens wereldwijd en heeft ze lang gevestigde zekerheden en prioriteiten fundamenteel veranderd.

Ondanks de beroering die Covid-19 heeft veroorzaakt in onze markten en business bleven we gefocust op onze prioriteiten. Dit stelde ons in staat de businesscontinuïteit voor onze klanten en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te vrijwaren, en tegelijkertijd de impact van de pandemie op onze financiële objectieven te neutraliseren.

Als gevolg van alle geleverde inspanningen hebben we de winstgevendheid verhoogd, de balans versterkt en de strategische positie van onze businesses verbeterd. Onderliggende EBIT voor het boekjaar 2020 groeide met 13% tot € 272 miljoen aan een marge op omzet van 7,2%, vooroplopend op wat we onszelf tot doel hadden gesteld. Door de verbeterde margeperformantie en strikt werkkapitaalbeheer versterkte onze gezonde cashgeneratie de balans aanzienlijk. Nettoschuld op onderliggende EBITDA daalde van 2,09 bij jaareinde 2019 tot 1,26 aan het einde van 2020.

We zijn zeer tevreden met deze resultaten. Ze weerspiegelen waartoe we in staat zijn mits focus en oplevering ten aanzien van prioriteiten, en dit ondanks ongunstige externe factoren – hoe uitdagend die ook zijn. 

Vooruitkijkend liggen onze ambities hoger. De Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive hebben recent de strategie vastgelegd voor de komende vijf jaar met de ambitie de businessportfolio te transformeren naar hogere waardecreatie. Organische groei in kernmarkten zal ondersteund worden door het uitbreiden van onze vaardigheden in de domeinen van innovatie, digital en duurzaamheid, en worden aangevuld met zorgvuldig gekozen overnames en nieuwe partnerschappen. 

Behoudens onvoorziene gebeurtenissen verwachten we in 2021 minstens € 4 miljard geconsolideerde omzet te genereren en streven we ernaar de onderliggende EBIT-marge van afgelopen jaar met 40 tot 60 basispunten te verhogen.

Op basis van de financiële prestaties in 2020 en het vertrouwen in de gekozen richting heeft de Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2021 een brutodividend voor te stellen van € 1,00 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid van de onderneming.

De vooruitgang die we in een uitermate veeleisend jaar geboekt hebben, is het bewijs van de toewijding, energie en volharding van onze medewerkers. We willen hen en onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun aanhoudende steun en vertrouwen.   

 

                      Jurgen Tinggren

Oswald Schmid                                               Jürgen Tinggren
Gedelegeerd Bestuurder                                Voorzitter van de Raad van Bestuur