Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van de strategie en het algemeen beleid van de Groep en het opvolgen van de activiteiten van Bekaert. De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel dertien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, finance & investment banking, HR en consultancy. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 • Jürgen Tinggren, Voorzitter (1)
 • Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder
 • Gregory Dalle
 • Henriette Fenger Ellekrog (1)
 • Charles de Liedekerke
 • Christophe Jacobs van Merlen 
 • Hubert Jacobs van Merlen
 • Colin Smith (1)
 • Eriikka Söderström (1)
 • Caroline Storme
 • Emilie van de Walle de Ghelcke 
 • Henri Jean Velge 
 • Mei Ye (1)

(1) Onafhankelijke Bestuurders

De biografieën van alle leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op de Bekaert-website

Wijzigingen in 2020

Oswald Schmid, Chief Operations Officer, volgde Matthew Taylor op als interim CEO nadat Matthew Taylor zich had teruggetrokken als CEO en Bestuurder van Bekaert op 12 mei 2020. Op 13 mei 2020 heeft de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders het mandaat van Oswald Schmid als lid van de Raad van Bestuur goedgekeurd.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft verder de nominaties van Henriette Fenger Ellekrog en Eriikka Söderström als onafhankelijke Bestuurders goedgekeurd, als vervanging van Celia Baxter en Pamela Knapp die zich niet herverkiesbaar gesteld hebben. Christophe Jacobs van Merlen, Emilie van de Walle de Ghelcke en Henri Jean Velge werden herverkozen als Bestuurder. 

Wijzigingen in 2021

De Raad van Bestuur heeft Oswald Schmid benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder met ingang vanaf 2 maart 2021.