Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Onze strategie

Wie we zijn

Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten, diensten en oplossingen te zijn voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) werd opgericht in 1880 en is een globale onderneming die wereldwijd meer dan 27 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en een gezamenlijke omzet van 4,4 miljard euro in 2020.

Wat we doen

Wij willen de beste zijn in het begrijpen van de toepassingen waarvoor onze klanten staaldraad gebruiken. De kennis over hoe onze staaldraadproducten functioneren in de productieprocessen en producten van onze klanten helpt ons immers om oplossingen te ontwikkelen en leveren die het best aan hun vereisten voldoen — zo creëren we meerwaarde voor onze klanten.

Staaldraad transformeren en unieke deklaagoplossingen toepassen, dat zijn onze kernactiviteiten. Afhankelijk van de wensen van onze klanten trekken we draad in diverse diameters en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van één micron. We bundelen draden tot koord, kabels en strengen, weven of breien ze tot een weefsel of verwerken ze tot een eindproduct. De coatings die we aanbrengen verminderen wrijving, verbeteren de corrosiebestendigheid of bevorderen de adhesie met andere materialen. 

Onze aanpak

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en zijn businesspartners. We creëren waarde voor onze klanten door het leveren en co-creëren van een kwaliteitsportfolio van staaldraadoplossingen en door het bieden van dienstverlening op maat in alle continenten.

We geloven in blijvende relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en we verbinden ons ertoe om hen langetermijnwaarde te bieden. We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en de onstuitbare spirit die onze medewerkers wereldwijd verenigen als één team de fundamenten vormen van succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld. 

Onze ambitie 

Onze ambitie is gericht op duurzame waardecreatie voor al onze stakeholders: klanten en andere businesspartners, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschappen waar we actief zijn. 

We hebben in de loop van 2020 Bekaerts strategie voor de komende vijf jaar vastgelegd. We zijn vastbesloten om deze nieuwe strategie met passie en focus uit te voeren en zijn ervan overtuigd dat ze ons in staat zal stellen duurzame waarde te creëren. 

Een eerste set acties werd met hoge prioriteit geïmplementeerd. De Covid-19-pandemie zorgde niet voor een vertraging maar eerder een acceleratie van de vooruitgang die we geboekt hebben in de vier pijlers van onze nieuwe strategie:

  • Engagement tot hoge performantie
  • Bijdragen aan het succes van onze klanten
  • Echt better together zijn
  • Zorgen voor de wereld rond ons

Hoogtepunten 2020   

In 2020 heeft Bekaert met succes de eerste stappen gezet in de transformatie naar hogere performantie en werden de prioriteiten die vooropgesteld werden om de business- en technologiepositie en de financiële resultaten strategisch te verbeteren, nagekomen.

  • De aanzienlijke impact van Covid-19 werd daadkrachtig gecounterd met uitgebreide maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de leveringscontinuïteit naar onze klanten te vrijwaren, terwijl mitigerende acties werden ingevoerd om de financiële positie van de onderneming te beschermen.
  • Dankzij sterke oplevering heeft de onderneming de kansen benut die zich aanboden tijdens het snelle en opmerkelijke herstel in verschillende markten in de tweede helft van 2020 en kon de onderliggende EBIT van de eerste jaarhelft nagenoeg worden verdubbeld. 
  • Er werd goede vooruitgang geboekt in het verbeteren van onze strategische marktpositie en de businessportfolio. De focus op omzetgroei lag op doelmarkten en aangrenzende toepassingen met aantrekkelijke vooruitzichten terwijl bepaalde basisproductsegmenten werden verlaten. 
  • Als gevolg daarvan steeg de winstgevendheid, werd de balans versterkt en verschoof de financiële mindset richting cashgeneratie. De onderliggende EBIT steeg met 13% tot € 272 miljoen aan een marge op omzet van 7,2%. Alle business units behaalden een onderliggende EBIT van 7% of meer. De focus op strikt controle van het werkkapitaal en investeringen in materiële vaste activa verbeterde de cashgeneratie en schuldgraad beduidend. Nettoschuld op onderliggende EBITDA daalde van 2,09 bij jaareinde 2019 tot 1,26 aan het eind van 2020. 
  • Op basis van de sterke financiële prestaties stelt de Raad van Bestuur een dividend van € 1,00 voor, een stijging van € 0,65 tegenover vorig jaar en in lijn met het dividendbeleid van de onderneming.
  • De digitalisering van onze businessprocessen en de uitbreiding van ons digitaal aanbod zijn gaande en zullen worden versneld. Daarnaast definiëren we een duurzaamheidsstrategie op lange termijn die gericht is op het verhogen van onze ambities en op het creëren van duurzame waarde voor onze business en onze stakeholders.

Voor meer informatie en details over onze verbeterde financiële performantie in 2020 verwijzen we naar de segmentrapporten en de samenvatting van het financieel overzicht in dit jaarverslag.

Voor meer informatie en details over hoe Bekaert de impact van de pandemie beantwoordde om medewerkers veilig te houden en de gemeenschappen waar we actief zijn te helpen met beschermingsmateriaal, verwijzen we naar het 2020 Duurzaamheidsrapport