Staaldraadtoepassingen

Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Staaldraadtoepassingen

Bekaerts business unit Staaldraadtoepassingen ontwikkelt, produceert en levert een zeer breed gamma van staaldraadproducten en -oplossingen aan klanten in diverse sectoren, waaronder landbouw, energie en nutsvoorzieningen, mijnbouw, bouw, consumptiegoederen, en de industrie in het algemeen.

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de businessunit een globale aanwezigheid met productie-eenheden in EMEA, de VS, Latijns-Amerika en Azië en een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk.

Economisch klimaat en groeifactoren

Staaldraadtoepassingen is actief in een ruim aantal markten. In onze belangrijkste markten beschouwen we de volgende indicatoren als de voornaamste om het businessklimaat van 2020 te evalueren en de groeifactoren voor de komende jaren te begrijpen:

  • De energie- en nutsvoorzieningsmarkten van Bekaert Staaldraadtoepassingen zijn grotendeels gerelateerd aan investeringen in windturbineparken waarvoor we Bezinal® en de nieuwe Bezinox® gecoate wapeningsdraad leveren die energieverliezen in stroomkabels verminderen, alsook aan grote investeringen in breedbandverbindingen die interessante groeikansen leveren voor Bekaerts strand & lash-productoplossingen die hoge kwaliteit van connectiviteit garanderen tegen een lagere installatiekost dan de alternatieven. 
  • Landbouw is een belangrijke sector voor de business unit en gebruikt zowel het traditionele aanbod van omheiningssystemen en spandraad als geavanceerde oplossingen in tuinbouw- en aquacultuurtoepassingen. De business unit breidt zijn aanbod uit met aanvullende diensten en digitale oplossingen die de installatie en het onderhoud van omheiningen vergemakkelijken.
  • De bouwmarkten voor Bekaert Staaldraadtoepassingen zijn grotendeels gelinkt aan ontwikkelingen in publieke infrastructuur die gedreven worden door overheidsbestedingen. Bekaert heeft een sterke aanwezigheid bij wereldwijde klanten in brugbouwwerken en een zeer sterke marktpositie in de bouwmarkten in Latijns-Amerika. Door de klimaatverandering ontstaan groeikansen in geotechnische oplossingen.

De sterke Covid-19-aanpak stelde Bekaert in staat fabrieken open te houden, behalve tijdens enkele tijdelijke, door overheden opgelegde lockdowns. De business unit was alert en flexibel in het veilig houden van werkomstandigheden, anticiperen op en beantwoorden van klantennoden, en verzekeren van grondstofleveringen. Dit zorgde ervoor dat we ons marktaandeel in EMEA en Latijns-Amerika konden uitbreiden in de loop van 2020.

Onze prestaties in 2020

Bekaerts staaldraadtoepassingen business werd hard getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie in het tweede kwartaal van 2020 maar kende vroeg in het derde kwartaal een keerpunt en leverde robuuste organische omzetgroei in het laatste kwartaal.

De business unit rapporteerde een omzetdaling van -7,9% voor het boekjaar in vergelijking met 2019.

Staaldraadtoepassingen zette een solide onderliggend EBIT-resultaat neer van € 96 miljoen aan een sterke onderliggende EBIT-marge van 7,0%, een verdubbeling van de marge van vorig jaar. De sterke margetoename was het gevolg van een verbeterde businessmix en footprintoptimalisatie (verminderde impact van activiteiten met lage marges), strikte kostcontrole, en de effectiviteit van Covid-19-mitigerende acties. Onderliggende EBITDA steeg tot een dubbelcijferige marge van 10,9%.

Voor meer details over de financiële performantie van het segment verwijzen we naar de samenvatting van het financieel overzicht

Samenwerkingen leiden tot groei

Voorwaartse integratie als groeimotor 

Bekaert en AGRO, wereldleider in de productie van verenkernen van hoge kwaliteit, ontwikkelen en produceren samen hoogwaardige staaldraad verensystemen voor matraskernen in Colombia. AGRO-Bekaert Colombia SAS ontwikkelt, produceert en promoot superieure waardetoevoegende oplossingen voor matrasproducenten en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en de Caraïben. Ervaring en expertise werden gebundeld in een gloednieuwe productiesite in Barranquilla, Colombia, om deze ambitie waar te maken.

Agro plant Agro logo

Fusie van staaldraadactiviteiten Proalco-Bekaert en Almasa in Colombia

Bekaert en Almasa hebben een akkoord gesloten over de fusie van Proalco SAS (dochteronderneming van Bekaert) met de staaldraadactiviteiten van Almasa SA, beide gevestigd in Colombia. Het partnerschap beoogt waarde te creëren door expertise en middelen te bundelen in het op de markt brengen van bestaande en nieuwe staaldraadproducten en -oplossingen. Met productieactiviteiten in het centrum en aan de Atlantische kust van Colombia zal de fusie werkgelegenheid bevorderen, exportmogelijkheden verhogen en de toelevering van staaldraad aan Bekaerts recent opgerichte joint venture voor verensystemen voor matraskernen, Agro-Bekaert Colombia SAS, eveneens gevestigd aan de Atlantische kust, te faciliteren. 

Amerika’s ambities om internet naar landelijke gebieden te brengen helpen waarmaken 

De US Federal Communications Commission plant substantiële investeringen in vaste, snelle breedbandinternetverbindingen voor landelijk gelegen woningen en kleine ondernemingen via het Rural Development Opportunity Fund (RDOF). De geplande financiering bedraagt 20 miljard USD gespreid over acht jaar. Dit biedt kansen aan Bekaert aangezien we al geruime tijd staaldraadproducten voor strand & lash leveren in de energie- en nutsvoorzieningsmarkten.