Bridon Bekaert Ropes Group

Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Bridon Bekaert Ropes Group

Als globale aanbieder van kabel- en advanced cords-oplossingen engageert Bridon-Bekaert Ropes Group zich om de leidende innovator en leverancier van de hoogst performante kabels en A-Cords te zijn voor zijn klanten wereldwijd. De unieke combinatie van technologieën in staaldraadkabels, synthetische kabels en advanced cords (A-Cords) laat een hoge differentiatie toe in high-end markten.

BBRG-Ropes heeft een leidende positie in een heel breed gamma van sectoren, inclusief dag- en ondergrondse mijnbouw, offshore en onshore olie & gas, hijskraan- en industriële toepassingen, visserij & marine, en constructies.

De A-Cords-business van BBRG ontwikkelt en levert fijnkoord voor liften en distributieriemen die respectievelijk in de bouw- en machinebouwmarkten worden gebruikt, en raamsysteem- en verwarmingskabels voor de automobielsector.

Economisch klimaat en groeifactoren

Aanhoudend uitdagende marktdynamieken kenmerkten BBRG’s belangrijkste kabelsectoren in 2020. De vraag van hijskraan- en industriële sectoren bleef sterk in Azië maar vertraagde in de VS. Groeifactoren voor de kabelbusiness van BBRG zijn: de activiteitsniveaus en investeringen in mijnbouw en olie & gas; de technologieshift naar oplossingen met hoge performantie en lange levensduur; synthetische en hybride kabels; en waardecreatie voor klanten, gedreven door een lagere total cost of ownership en een uitgebreid serviceaanbod.

Zwakke activiteit in de originele uitrustingsmarkt (OEM) van de automobielsector beïnvloedde de vraag naar raamsysteem- en verwarmingskabels in de A-Cords-business in 2020, terwijl de vraag vanuit lift- en distributieriemmarkten goed standhield.

Onze prestaties in 2020

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) rapporteerde een omzetdaling van -13% vergeleken met vorig jaar, volledig veroorzaakt door lagere volumes. Een deel van de volumedaling was het gevolg van BBRG’s strategie om de aanwezigheid in kabeltoepassingen met lage marges te verminderen. De A-Cords-activiteiten zagen een omzetdaling in automobielmarkten en solide vraag van lift- en distributieriemmarkten.

BBRG versnelde de implementatie van het winstherstelprogramma voor de kabelactiviteiten en boostte verder de winstgevendheid met een sterkere businessmix en aanzienlijke kostenbesparings- en Covid-19-mitigerende acties. De A-Cords-activiteiten bleven een solide margeperformantie neerzetten.

De business unit genereerde een onderliggende EBIT van € 34 miljoen aan een marge van 7,9%, meer dan een verdrievoudiging van de marge vorig jaar. Onderliggende EBITDA leverde een sterke marge op van 15,1% vergeleken met 9,0% in 2019. Zoals verwacht daalden BBRG’s omzet en marges in de tweede helft van het jaar door de zwakkere businessomstandigheden in Noord- en Zuid-Amerika, een vertraging in projectbusiness, en de seizoenseffecten van de tweede jaarhelft.

Voor meer details over de financiële performantie van het segment verwijzen we naar de samenvatting van het financieel overzicht

Onze performantie verhogen 

Een kernprioriteit binnen de strategie van Bridon-Bekaert Ropes Group was het winstherstel van de kabelactiviteiten. De in 2020 geïmplementeerde acties om de businessmix te versterken en de kostenniveaus te verlagen, waren heel succesvol en duidelijk zichtbaar in de resultaten.

Een andere prioriteit was beter gebruik te maken van schaalvoordelen en het optimaliseren van de footprint om het werkingsmodel en de winstgevendheid van de business verder te verbeteren. 

Groter aanbod aan servicemodellen

Ropes 360 om de levensduur van kabels op te volgen, te voorspellen en te verlengen

Als aanbieder van totaaloplossingen heeft Bridon-Bekaert Ropes Group de Ropes 360-diensten in het leven geroepen om onze klanten te ondersteunen en adviseren tijdens de volledige levensduur van de kabels, waarbij we de veiligheid van hun activiteiten en de levensduur van de kabel maximaliseren en op die manier de kost verlagen.

Alle ogen gericht op kabels: een nieuwe inspectiestandaard

Samen met VisionTek heeft Bridon-Bekaert de eerste mobiele 3D kabelmeet- en visualisatieuitrusting ontwikkeld. 360° miniatuurcamera’s nemen eerst hogeresolutiefoto’s van de kabel, waarna het toestel alle data analyseert en defecten detecteert door middel van artificiële intelligentie en zelflerende algoritmes. 

VisionTech 1           VisionTech2

3D-kabelmeetuitrusting beoordeelt de kwaliteit van de kabel vanuit alle hoeken 

Ultramodern technologiecentrum tilt hijstests naar hoger niveau

Een ander voorbeeld van onze toewijding om waarde te creëren voor onze klanten is ons A-Tec testcentrum in Aalter (België). We testen er lifttractiemedia, zoals Flexisteel®, maar ook liftriemen van onze klanten. 

A-Tec is cruciaal in onze dienstverlening aan klanten: door grondige analyse uit te voeren op nieuwe en gebruikte liftproducten leggen we de basis voor de volgende generatie van lifttoepassingen. Deze inspectie van gebruikte producten en co-ontwikkeling van nieuwe producten staat centraal in de samenwerking met onze klanten.

A-cords test center

Het A-Tec testcentrum huisvest simulatie-uitrusting om de performantie en levensduur van liftproducten te testen en verbeteren

Onze aanwezigheid in offshore wind verankeren

Als een globale verankeringsspecialist produceert Bridon-Bekaert Ropes Group kabels voor drijvende windturbines en andere offshore applicaties. Drijvende windplatformen vormen een oplossing om de globale energiemix verder te decarboniseren en leverzekerheid te verhogen. Om  grote offshore turbines op hun plaats te houden in dynamische, ondiepe wateromstandigheden zijn unieke kritische vereisten nodig waaraan Bridon-Bekaert voldoet. 

We sloten verschillende samenwerkingen af in de loop van 2020 om ons aanbod uit te breiden en onze aanwezigheid in offshore wind verder uit te breiden. Lees meer over deze samenwerkingen in het 2020 Duurzaamheidsrapport