Download pdf icon download Contacteer ons

Onze medewerkers

Ons engagement ten aanzien van onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren doorheen onze organisatie. Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert-team.

We handelen integer · We verdienen vertrouwen · We zijn niet te stuiten!

(GRI 102-16)

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter ons wereldwijd succes. De sterkte van ons bedrijf is de passie van elke Bekaert-medewerker om een extra inspanning te leveren voor onze klanten en om te zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat is waar better together om gaat.  

Hoe we sterker uit de globale Covid-19-crisis komen 

Bekaert beantwoordde de Covid-19-pandemie met globale en lokale maatregelen om de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers en hun families, en van onderaannemers en bezoekers op onze sites te vrijwaren. We voldeden rigoureus aan de ingevoerde regelgevingen in alle landen waar Bekaert activiteiten heeft. Intussen communiceerden we nauwgezet met klanten en leveranciers om de continuïteit in de business- en voorraadketen te verzekeren. 

 

Vanaf het begin van de Covid-19-crisis in China werd het duidelijk dat de epidemie het potentieel had uit te groeien tot een pandemie. We wilden overal ter wereld klaarstaan om de ongekende uitdagingen die dit zou teweegbrengen, aan te pakken. Om de crisis het hoofd te bieden, ontwikkelden we acht werkstromen. We concentreerden ons op continuïteit in toelevering aan onze klanten, op het afstemmen van aankoop en planning met de vraag, op het verzekeren van liquiditeit, en – vooral – op het beschermen van onze medewerkers en hun families. We verankerden deze acht werkstromen in de dagelijkse werking van de business units en functies en pasten ze door het jaar aan naargelang de omstandigheden wijzigden.

Onze aanpak werkte, zowel toen de pandemie onze business hard trof, als tijdens het snelle herstel dat erop volgde.