Download pdf icon download Contacteer ons

Communiceren met en engageren van onze medewerkers

De Covid-19-pandemie bracht vele vragen en onzekerheden met zich mee. We hebben verschillende interne communicatiekanalen ingezet om medewerkers te informeren, actief te betrekken en te erkennen en waarderen voor hun geweldige inzet.

 • We hebben een intranetsite opgezet en een wekelijkse elektronische nieuwsbrief uitgestuurd, beide volledig toegewijd aan Covid-19. Via deze kanalen deelden we de nieuwste cijfers omtrent Covid-19 en de geldende veiligheidsregels en best practices.
 • Medewerkers gebruikten Yammer om hun verhalen te delen en om elkaar te steunen en te motiveren. De lokale HR-teams zorgden ervoor dat alle informatie beschikbaar werd gesteld in een geprinte versie en op de digitale schermen in de fabrieken.
 • De landverantwoordelijken en het fabrieksmanagement van elke Bekaert-locatie wereldwijd deelden informatie en best practices tijdens de wekelijkse ‘country calls’.
 • Commerciële managers namen deel aan de ‘emerging stronger calls’, waarin nieuwe instrumenten en best practices voor virtuele klantenconferenties werden uitgewisseld om verder uit te rollen doorheen de business. Klanten getuigden over hoe zij de samenwerking met Bekaert ervaarden tijdens deze crisis.
China team against covid

 

Het engageren en empoweren van onze medewerkers is altijd belangrijk geweest binnen Bekaert. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

 • Het Bekaert Intranet is een plek waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma’s en actief kunnen bijdragen aan doeltreffende communicatie binnen de onderneming. Bovendien worden het interne socialemediaplatform Yammer en het videoplatform Stream intensief gebruikt om best practices, ideeën en mijlpalen te delen. Onze medewerkers ontvangen regelmatig interne nieuwsbrieven met bedrijfsboodschappen en businessupdates.
 • Elk kwartaal nodigen de CEO en CFO van Bekaert alle managers en bedienden van over heel de wereld uit om deel te nemen aan interne webcasts over de financiële nieuwsberichten. Ze delen informatie over Bekaerts prestaties en de te nemen acties en beantwoorden de gestelde vragen. De sessies worden opgenomen en kunnen achteraf (her)bekeken worden via ons intern videoplatform.  
 • Daarnaast worden de medewerkers ook uitgenodigd voor online Communication Town Halls, gepresenteerd door de leden van het Bekaert Group Executive. Zij delen updates over marktontwikkelingen, genomen beslissingen en nieuwe of geïmplementeerde strategieën. Deze sessies stimuleren interactie onder alle deelnemers.
 • Buitengewone inzet en bijdrages worden bekroond binnen Bekaert, vooral wanneer het om uitmuntende prestaties gaat in de domeinen van kwaliteit, commerciële uitmuntendheid, veiligheid, gezondheid en milieu, innovatie, operationele uitmuntendheid en leiderschap.

  China SHE award
  Het CBSC-team ontvangt de award voor Uitmuntendheid in Veiligheid, Gezondheid en Milieu in 2020.

(GRI 102-43 GRI 102-44)

Bekaert celebrates anniversaries in five sites

In 2020 vierde Bekaert de verjaardagen van vijf locaties. 

De vestiging Ideal Alambrec Bekaert  was fier haar 80e verjaardag te vieren. Hoewel de Ecuadoraanse entiteit veel veranderingen heeft doorgemaakt in de voorbije acht decennia, is de passie om better together voor en met de klanten te werken doorheen de geschiedenis altijd de essentie gebleven.

De Vicson-Bekaert vestiging in Venezuela vierde haar 70e verjaardag.

 

70 years Vicson

In Europa vierden Bekaerts vestigingen in Sardinië (Italië) en Lipetsk (Rusland) hun 10e verjaardag.

De verjaardag van de fabriek in Lipetsk vond net voor de Covid-19-pandemie plaats. De fabriek organiseerde een feestelijk evenement dat bijgewoond werd door 500 enthousiaste Lipetsk-medewerkers, vele klanten en andere zakenpartners, en Belgische en Russische overheidsfunctionarissen en diplomaten.

Lipetsk 10 years
Medewerkers vieren de verjaardag van hun fabriek in Lipetsk (pre-corona).

Ook het Bekaert India Technical Center (BITC) vierde zijn 10e verjaardag in 2020. De consul-generaal van België, de heer Pierre Emmanuel Brusselmans, woonde de viering bij samen met het managementteam van India en de medewerkers van BITC. Het management van Bekaert en grote klanten namen online deel vanwege de Covid-19-restricties.  

10 years technical center India

Personeelsenquête ‘Jouw mening telt’ 

In 2020 hebben we de derde editie van de ‘Jouw mening telt’-personeelsenquête afgenomen. Na de uitgebreide werknemersbevraging doorheen de hele organisatie in 2017 en de vervolgenquête in 2018 werden alle medewerkers uitgenodigd de 2020 bevraging in te vullen en hun mening te laten horen. We kijken ernaar uit de dialoog verder te zetten en te leren hoe onze medewerkers het ervaren om bij ons te werken, waar we vooruitgang boeken en waar we het nog steeds beter kunnen doen.

De enquête bouwde verder op de vragen die we de voorbije jaren hadden gesteld waardoor we onze evolutie konden meten. We hebben ook enkele vragen toegevoegd over gezondheid omdat we er ons van bewust zijn dat Covid-19 een aanzienlijke invloed heeft gehad en blijft hebben op zowel ons privé- als ons werkleven.

De enquêtes zijn opgesteld in samenwerking met een onafhankelijk adviesbureau. Zij helpen ons de personeelsenquête op een professionele manier af te nemen waarbij discretie, confidentialiteit en anonimiteit van de antwoorden en van onze medewerkers gegarandeerd wordt.

We bereikten een hoge participatiegraad van 80% voor de enquête van 2020. Medewerkers gaven aan dat ze zich veilig voelen op het werk en dat ze werk- en persoonlijke verantwoordelijkheden kunnen balanceren – twee zeer belangrijke aspecten, zeker tijdens deze Covid-19-periode. De resultaten tonen ook aan dat we vooruitgang boeken op de actiepunten die aangekaart werden in vorige bevragingen.

De mening van onze medewerkers is van groot belang voor ons en dat is waarom we hen in de komende jaren zullen blijven vragen om ons geregeld feedback te geven. 

(GRI 102-43 GRI 102-44)

De introductie van hybride werken

In 2020 hebben de Covid-19-lockdowns een massale shift ingeluid in hoe ondernemingen werk en interacties organiseren. Van de ene op de andere dag verhuisde wereldwijd het werk dat op kantoor werd uitgevoerd naar thuiskantoren. Hoewel medewerkers digitaal met elkaar kunnen blijven connecteren en even goed – of soms zelfs beter dan ervoor – samenwerken, worden fysieke interacties toch enorm gemist na een lange periode van isolatie.

Als bedrijf hebben we uitgebreid nagedacht over hoe we zullen werken in het ‘nieuwe normaal’. Feedback van medewerkers was een belangrijk onderdeel van het beslissingsproces om een nieuwe gebalanceerde aanpak te vinden. Aan het einde van 2020 hebben we een hybride werkmodel geïntroduceerd in Bekaert. We zullen dit model implementeren van zodra de Covid-19-situatie in onze vestigingen wereldwijd het toelaat.

De nieuwe manier van werken wint aan belang en relevantie in de huidige maatschappij: enerzijds het stimuleren van productiviteit, engagement en welzijn met meer flexibiliteit om werk- en persoonlijk leven op elkaar af te stemmen, en anderzijds ook een sterke band met collega’s en de bedrijfscultuur behouden.

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten

Communicatie omvat ook het uitwisselen van informatie en onderhandelen met vakbonden. We erkennen het recht van iedere medewerker om zich al dan niet bij een vakbond aan te sluiten. 82% van onze medewerkers wereldwijd valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Overeenkomsten met vakbonden worden lokaal gesloten en omvatten de volgende elementen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het recht om onveilig werk te weigeren
 • Gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers
 • Deelname van werknemersvertegenwoordigers in aangelegenheden rond gezondheid en veiligheid 
 • Controles, audits en ongevallenonderzoeken
 • Training en opleiding
 • Klachtenprocedure
 • Periodieke controles

(GRI 102-41 GRI 403-4 GRI 407-1)

Leren en ontwikkelen 

We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

(GRI 404-2)

Virtueel samen leren

Covid-19 heeft ons uitgedaagd om op een andere manier te kijken naar de manier waarop we leren. Terwijl onze trainingsprogramma’s initieel een combinatie waren van lessen in klaslokalen en online lessen, heeft de Covid-19-pandemie een snelle digitale transformatie van ons trainingssysteem gestimuleerd. We hebben het My Learning-platform uitgerold in alle landen waar we actief zijn. Het is een gedeeld platform voor digitaal leren dat kennis tot bij onze medewerkers brengt, ongeacht waar en wanneer ze het nodig hebben.

Tijdens de Covid-19-pandemie hebben we Smart Working-cursussen aangeboden. Deze artikels, video’s en online trainingen ondersteunden de medewerkers in het omgaan met uitdagingen die ze hadden in het aanpassen van hun werkgewoontes en -routines. De cursussen focusten op veiligheid en fysieke en mentale gezondheid, aanbevelingen over digitaal samenwerken en connecteren met collega’s en klanten, en advies over hoe we onszelf kunnen verdedigen tegen cybercriminaliteit tijdens het afstandswerken.

(GRI 404-2)

Vele van deze cursussen maken deel uit van de Bekaert University, opgericht in 2017. De Bekaert University biedt training op maat voor verschillende professionele gebieden. Het biedt onze medewerkers inspiratie, knowhow en ondersteuning van collega’s en leidinggevenden om kennis om te zetten in actie. In nauwe samenwerking met interne experts (zowel binnen de operaties als in de functiedomeinen) en externe leerinstanties, evalueren en ontwikkelen we voortdurend ons trainingsportfolio om ervoor te zorgen dat we altijd uitgerust zijn om te voldoen aan de noden van onze klanten en werknemers. De Bekaert University groepeert verschillende operationele academies zoals de commerciële, manufacturing-, en Veiligheid, Gezondheid & Milieu-academie.

In 2020 hebben we de Bekaert Basics-academie toegevoegd aan het portfolio van de Bekaert University. Bekaert Basics helpt nieuwe medewerkers onze onderneming en cultuur te leren kennen, verhoogt engagement en moedigt hen aan om Bekaert te inspireren door best practices uit eerdere jobs te delen. Het ondersteunt medewerkers om de nieuwe organisatie te leren kennen door de tools, bronnen en kennis aan te reiken die ze nodig hebben om productief te zijn en open te bloeien binnen Bekaert.

IT Academy

(GRI 404-2)

Bekaert wint de bronzen Brandon Hall Group Excellence Award voor Leren

De Human Capital Management Excellence Award is het meest prestigieuze en langstlopende erkenningsprogramma in het management van menselijk kapitaal.
Het awardprogramma voor industriestandaarden van Brandon Hall Group erkent organisaties die programma’s voor het management van menselijk kapitaal succesvol invoeren en superieure en meetbare resultaten behalen.

We zijn verheugd deze bronzen medaille te winnen in een jaar waarin Brandon Hall Group een record aantal inschrijvingen noteerde. Deze medaille is een waardevolle erkenning en validatie van experten in het vakgebied van leren.

Gemiddeld aantal uur training per medewerker

In 2020 kreeg elke medewerker gemiddeld 20 uur opleiding. 

 

(GRI 404-1)