Better together met onze klanten

Ons engagement tegenover klanten en andere businesspartners

Wij staan voor verantwoordelijke en duurzame businesspraktijken in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties. Onze aankoop- en innovatieprogramma’s verbeteren de duurzaamheid over de gehele waardeketen.

We geloven in duurzame relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en engageren ons om hen langetermijnwaarde te bieden. We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en onstuitbaarheid die onze medewerkers wereldwijd als één team samenbrengen ook de fundamenten voor succesvolle partnerschappen creëren, waar we ook zakendoen. 

customers

We zijn open en eerlijk met onze zakenpartners. We verwachten van hen dat zij zich houden aan businessprincipes die overeenstemmen met internationaal geaccepteerde ethische normen.

Ononderbroken klantenbelevering ondanks Covid-19-beperkingen

Vanaf de uitbraak van Covid-19 hebben we waardevol advies gekregen van ons regionaal management en de fabrieksteams in China. We hebben die lessen onmiddellijk toegepast in andere delen van de wereld toen Covid-19 zich globaal verspreidde.

We anticipeerden vroeg de gevolgen op de toeleveringsketen en coördineerden onze aankoop- en leveringsnoden op globaal niveau. Dankzij ons wereldwijd netwerk konden we leveringsonderbrekingen vermijden, zowel stroomop- als stroomafwaarts, en bleven we onze klanten beleveren zoals overeengekomen. 

Ecuador-team deelt ervaring met en kennis over Covid-19 met klanten in het Biosafety Programma

Het Ideal Alambrec Bekaert-team lanceerde een ‘Biosafety Program’ als antwoord op klanten in de bouwsector die worstelden met de implementatie van Covid-19-beschermingsmaatregelen op de bouwwerven. Onze veiligheids-, gezondheids- en milieu-experten bezochten de bouwwerven van de klanten, namen interviews af en verifieerden de veiligheidsmaatregelen en procedures van de aannemers. Na de audit werd een gedetailleerd rapport en een actieplan met aanbevelingen bezorgd en besproken. Het medisch team van onze onderneming bood ook training en medische steun bij de heropstart van klantenactiviteiten na een lockdown.  

Het programma heeft de relatie met onze klanten versterkt en toonde duidelijk aan dat we bekommerd zijn om het succes van onze klanten. 

Kwaliteit: altijd topprioriteit

Kwaliteit is essentieel voor goede klantenrelaties. Onze klanten hebben een keuze en wij streven ernaar om hun beste keuze te zijn. We ondersteunen onze klanten door waarde toe te voegen aan de producten en oplossingen die we hen bieden. Het is van het allergrootste belang om de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten te beantwoorden, zowel wat betreft productspecificaties als dienstverlening. 

Daarom betrekken we onze medewerkers in het goed begrijpen vande verwachtingen zodat ze actief kunnen bijdragen aan het creëren van klantwaarde. 

Connecteren met onze klanten: ter plaatse en online

In het begin van 2020 (pre-Covid-19) nodigde de Lipetsk-fabriek in Rusland haar staalkoordklanten uit om te bespreken hoe we nog beter aan hun noden kunnen voldoen en hoe we kunnen samenwerken om nieuwe types staalkoord te ontwikkelen. De Bekaert Lipetsk kwaliteits- en technologieteams bezochten ook de vestigingen van de klanten om hun procesnoden goed te begrijpen.

Online met onze klanten connecteren

Virtuele communicatie werd de norm bij al onze klantencontacten in 2020. De voortdurend veranderende businessdynamieken wereldwijd vereisten constante afstemming en interactie. Hoewel we geïsoleerd en verhinderd waren om persoonlijk en rechtstreeks contact te hebben zoals we dat kenden uit vergaderingen, bezoeken, beurzen of conferenties, brachten de onlinevergaderingen ons dichter bij elkaar dan tevoren. Ze brachten ook meer teams en individuen samen dan de gebruikelijke verkoop-aankooprelaties tussen Bekaert en de klanten. 

We onderzochten en breidden het gebruik van digitale kanalen verder uit, integreerden een live chat in onze website, en deelden informatie en expertise in virtuele engagementcampagnes.

Fabrieksteams connecteerden met klanten en collega’s die telewerkten via livestream om pre-kwalificatietests te bekijken. We organiseerden online trainingssessies voor klanten, terwijl conferenties en beurzen digitaal plaatsvonden met avatar-netwerking en virtuele beursstanden. We activeerden ook gebruiksvriendelijke klantenportaalsites op onze website: My Bekaert en My Rope. Deze digitale platformen hebben interactie en vertrouwen opgebouwd in onze commerciële relaties.  

We ondersteunen de duurzaamheidsprogramma’s van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoordelijke leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Bekaert bekroond voor duurzame betonversterkingsoplossing

De internationale bouwgroep Webuild bekroonde Bekaert tijdens hun vijfde Global Supply Chain convention voor onze bijdrage aan het creëren van een duurzame oplossing voor betonversterking en hoge prestatiestandaarden te verzekeren door een mix van Dramix®-staalvezels in beton te gebruiken in plaats van traditionele staalnetten.

Bekaert behaalt ‘B-‘ score in CDP’s Supplier Engagement Rating (SER)

Bekaert heeft een ‘B-‘ score in CDP’s Supplier Engagement Rating (SER) behaald, een verbetering met twee stappen in vergelijking met vorige ratings. Bekaerts rating op vlak van transparantie en interactie met klanten is sterk verbeterd, wat ons in een leidende ‘A’ scorepositie brengt. 

Innovatie & co-ontwikkeling

In 2020 richtte 84% van Bekaerts wereldwijde portfolio van R&D-projecten zich op duidelijke voordelen op het vlak van duurzaamheid. Deze projecten bestaan uit innovaties die:

  • het gebruik van natuurlijke en schadelijke grondstoffen beperken;
  • het energieverbruik en de uitstoot verminderen;
  • recyclagemogelijkheden vergroten;
  • veiligheid verbeteren;
  • inspelen op de behoeften van de markt van hernieuwbare energie. 

Het is ons doel om het aandeel van de inspanningen van R&D die direct met duurzaamheid te maken hebben, te verhogen naar 90% in 2025. Daarom hebben we een specifieke classificatie toegevoegd in onze R&D-projectmanagementtool om opvolging en prioriteitenstelling te verbeteren.

Bekaert-producten helpen de verspreiding van coronavirussen tegen te gaan

Bekaert-producten helpen om de lucht die we inademen virusvrij te maken. 

Onze filtermedia worden gebruikt voor herbruikbare High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters in mondmaskers en ventilatiesystemen, terwijl onze fijne staaldraad gebruikt wordt in de neusbrugclips van medische mondmaskers.

We brachten de productie van deze fijne staaldraad op het hoogste prioriteitsniveau in 2020 en hielpen onderbrekingen in te markt te voorkomen.  

Mask wire  white paper virus free

Bekaert TAWI® wint prestigieuze China Patent – Excellence Award

Het Bekaert TAWI®-octrooi werd bekroond met de 21ste China Patent - Excellence Award. Als enige nationale trofee gesponsord door de China IP Administration en de World IP Organization, is de China Patent Award zeer prestigieus.

TAWI® is een nieuwe generatie deklaag voor staalkoordfilamenten ontwikkeld door Bekaert. De deklaag biedt duurzaamheidsvoordelen aangezien het de toevoeging van kobalt aan rubbermengsels in de bandenproductie uitsluit.  

Bridgestone en Bekaert delen kennis 

De Bridgestone-fabriek in Pune (India) stuurde een interdisciplinair team van experten uit productie, onderhoud, veiligheid en kwaliteit naar onze fabriek in dezelfde regio om best practices in al deze domeinen te bespreken. Het team waardeerde Bekaerts concept van klantenstewards en was onder de indruk van ons veiligheidsprogramma BeCare. Tot slot apprecieerden ze het Mini Company-concept dat in onze fabriek geïmplementeerd is om klantgerichtheid tot in de fabriekshal te brengen. 

50ste verjaardag van de Bekaert-Bridgestone relatie

Bekaerts businessrelatie met Bridgestone startte in 1970 en nam meerdere vormen aan. Doorheen deze halve eeuw van samenwerking werd de relatie altijd gekarakteriseerd door leren en ontwikkelen, groeien en innoveren, en de limieten van ambitie en verbeteren verleggen, trouw aan de Japanse zegswijze “moto moto” (steeds meer en beter). De Covid-19-pandemie liet ons niet toe om deze mijlpaal in onze lange geschiedenis samen te vieren, maar dat was zeker geen rem op onze hechte relatie. 

Waardecreërende oplossingen bieden aan kabelproducenten 

In nauwe samenwerking met de klant ontwikkelde Bekaert Bezinox® niet-magnetische wapeningsdraad voor een offshore windmolenparkproject. Dit nieuw innovatief product levert veel waarde op voor de kabelproducenten omdat het hen toelaat om kabels te ontwerpen met een lagere cross-sectie en zonder energieverlies in het aan land brengen van de stroom. Nexans

BBRG creëert digitale twin voor Europese floating windturbineprojecten

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) heeft het consortium voor het Europese MooringSense-project vervoegd dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020-initiatief. Dat heeft tot doel de kosten gelinkt aan floating offshore windenergieproductie met 15% te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen. Als lid van het onderzoeksconsortium heeft BBRG een digitale tegenhanger helpen definiëren die de werking en het onderhoud van de verankeringssystemen van floating windturbines zal optimaliseren. Daarnaast heeft het ook de specificaties en goedkeuringsprocedures mee opgesteld van de componenten die voorgesteld worden als oplossing door MooringSense. Deze digitale ‘twin’ is een replica van het verankeringssysteem en laat real time virtuele monitoring, voorspellende modellering en ontwikkelingssimulaties toe.

Het MooringSense project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder Grant Agreement No. 85170.

BBRG ondertekent strategisch samenwerkingsakkoord om te beantwoorden aan de noden van de groeiende offshorewindmarkt  

Aangezien drijvende windkracht aan belang wint, heeft Bridon-Bekaert Ropes Group beslist om zijn aanwezigheid in het verankeren van platformen te versterken door in zee te gaan met IDEOL, een internationaal erkende leider en pionier in floating offshore wind. Beide ondernemingen hebben een strategisch samenwerkingsakkoord ondertekend dat erop gericht is een nieuwe industrietransformerende synthetische verankeringsoplossing te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de verwachtingen van de floating offshore wind-markt omtrent kostenbesparingen, capaciteit en levertijd.

In de gezamenlijke ontwikkeling met klanten van nieuwe producten besteedt Bekaert bijzondere aandacht aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van klant- en onderzoeksgegevens. Als markt- en technologieleider in diverse markten zijn wij ons bewust van de conformiteitsregels en de noodzaak van de juiste systemen en het juiste gedrag die nodig zijn om intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming te waarborgen. Bekaert heeft geen formele klachten van klanten ontvangen over potentiële inbreuken in deze materie.
(GRI 418-1)

Bekaert heeft alle noodzakelijke maatregelen, beleidslijnen, procedures en processen om conform te zijn en te blijven met de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG of GDPR) geïmplementeerd. De vertrouwelijkheidsbeginselen inzake gegevensbescherming van deze EU-verordening worden uiteraard ook nageleefd ten aanzien van onze klanten wereldwijd.
(GRI 418-1)

Luisteren naar onze klanten

We werken samen met klanten en leveranciers in het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het uitwerken van industrieanalyses. Klantenbevragingen worden jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd in alle sectoren en regio’s en zijn gebaseerd op standaardmethodologieën of worden aangepast in het kader van  specifieke verbeteringsthema’s.

(GRI 102-43 GRI 102-44)

Leverancier-klantinzichten verbeteren 

Hello customer logo

In november 2020 organiseerden we de ‘Hello Customer’-weken waarin we klantenuitmuntendheid benadrukten en huldigden als de basis van alles wat we doen bij Bekaert.  Om de uitdagingen van morgen tegemoet te treden is het brengen van waardecreërende oplossingen die gebaseerd zijn op diep klanteninzicht essentieel. Bovendien is het wat onze medewerkers doorheen de onderneming motiveert, ongeacht waar of in welke functie ze actief zijn.

In online informatiesessies en klanten-meet & greets in allerlei vormen – voornamelijk virtueel en uitzonderlijk fysiek als de veiligheidsmaatregelen dat toelieten – spraken werknemers wereldwijd met klanten en brainstormden ze over hoe we hen nog beter van dienst kunnen zijn.  

Hello customer

 

BBRG A-Cords en Ropes organiseren klantenbevraging  

Bekaert hecht veel waarde aan de feedback van klanten om hen zo beter te kunnen dienen. Om inzicht te verkrijgen in de mate van tevredenheid nodigden zowel het kabel- als het A-Cords-team van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) hun klanten uit om deel te nemen aan een klantenbevraging die uitgevoerd werd door een extern bureau. De bevraging was gebaseerd op de Customer Performance Index, een erkende methodologie om op een gestructureerde manier feedback van klanten te capteren.

Het resultaat was positief. A-Cords kreeg een AA-label wat betekent dat ze tot de 10% best presterende ondernemingen in hun benchmarkgroep van 1000 B2B-ondernemingen horen. De klanten bevestigden dat BBRG A-Cords een betrouwbare leverancier is om mee samen te werken. Het kabelteam ontving een A-label, wat hen in de top 25% van de best presterende ondernemingen in de benchmarkgroep plaatst. Deze goede ranking is hoofdzakelijk gedreven door de toegevoegde waarde die ze hun klanten bieden. Zowel het A-Cords- als het kabelteam zullen hun sterktes blijven uitbouwen en hun diensten blijven uitbreiden om klanten te helpen hun businessdoelen te bereiken.

 

Information Security

Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode, in het bijzonder nu veel teams van op afstand werken, is Information Security: het beveiligen van personen, data, en activa van onze onderneming en van klanten. Onze medewerkers zijn onze sterkste link, en de meest effectieve bescherming is hun bewustzijn van mogelijke cyberbedreigingen en de laatste informatieveiligheidsrisico’s. Om die reden hebben we verschillende acties genomen in 2020 om het bewustzijn en de algemene kennis over informatieveiligheid te vergroten.  Meer informatie is vermeld in het hoofdstuk “Onze werkplek”. 

Open innovatie

Naast klantspecifieke R&D richt Bekaert ook internationale samenwerkingen op met universiteiten en onderzoeksinstituten om open innovatie op verschillende onderzoeksthema’s te bevorderen. We overwegen ook investeringen in start-upbedrijven en durfkapitaalfondsen die nieuwe aantrekkelijke businessmodellen aangrenzend aan Bekaerts huidige speelveld kunnen ontwikkelen. In 2020 zetten we onze internationale samenwerkingsprogramma’s met academische instituten, technologieclusters en onderzoekspartners verder. 

Onze academische samenwerkingen richten zich voornamelijk op fysische metallurgie, metaaldeklagen, modellering, en op speciale labo-analysetechnieken die niet beschikbaar zijn binnen Bekaert.